Cenník Pezinská Baba

Cenník na sezónu 2017/2018

Ceny sú kalkulované v € vrátane DPH

Odpočítavané body na vlekoch-DOUBLE a POMA H-60 – 15 bodov, POMA P a EPV 300 – 10 bodov, VL 1000 – 20 bodov.
Všetky lístky sú platné aj v stredisku Zochova Chata.
Všetky lístky sú na vratné čípové karty. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €.
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za plne funkčnú a neporušenú kartu!
Na večernú prevádzku platia večerné, časové 1, 2, 3, 4 hodinové, bodové a sezónne lístky.

Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočíta sa každá začatá celá hodina pri prechode cez turnikety.
Preprava detí do 5 rokov  ( narodené po 1.1.2013) v sprievode dospelej osoby je zdarma.
Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane ( narodené po 1.1.2006), kontrola kartou poistenca.
Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov (ročníky 2000-2006), kontrola kartou poistenca.
Juniorský taríf platí aj pre seniorov od 60 rokov (narodení do 1957) a osoby ZŤP.
Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane.
Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
Od 9.1.2018 cez pracovné dni, mimo prázdnin zľava do 10 % na časové denné lístky.
Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO 20 % zľava na časový lístok pre klienta (žiaka) lyžiarskej školy DK Šport.
Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
Pri lístkoch vydaných na meno je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
Jazdné sa nevracia späť pri znehodnotení jazdnej karty po jej zneužití.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.
Sezónne lístky s nižšou tarifou je možné zakúpiť len v predpredaji do 22.12.2017
Pri zakúpení v predpredaji ešte väčšia zľava podľa dátumu zakúpenia a zaplatenia. Ďalšia zľava už zo zľavneného lístka.