Cenník Zochova Chata

Cenník na sezónu 2017/2018

Ceny sú kalkulované v € vrátane DPH

Odpočítavané body na vlekoch – POMA F 10, EPV 300, SunKId 30 – 10 bodov.
Sezónne a bodové lístky sú platné aj v stredisku Pezinská Baba.
Všetky lístky sú na vratné čípové karty. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €.
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za plne funkčnú a neporušenú kartu!
Na večernú prevádzku platia večerné, časové 1, 2, 3, 4 hodinové, bodové a sezónne lístky.
Večerné lyžovanie je len na objednávku!
Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočítava sa každá začatá hodina pri prechode cez turnikety.
Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane (narodené po 1.1.2006), kontrola kartou poistenca.
Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov (ročníky 2000-2006), kontrola kartou poistenca.
Juniorský taríf platí aj pre seniorov od 60 rokov (narodení do 1957) a osoby ZŤP.
Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane.
Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
Od 9.1.2018 cez pracovné dni, mimo prázdnin zľava do 10% na časové denné lístky.
Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO 20 % zľava na časový lístok pre klienta (žiaka) lyžiarskej školy DK Šport.
Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
Pri lístkoch vydaných na meno je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
Jazdné sa nevracia späť pri znehodnotení jazdnej karty po jej zneužití.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.

Sezónne lístky s nižšou tarifou je možné zakúpiť len v predpredaji do 22.12.2017
Pri zakúpení v predpredaji ešte väčšia zľava podľa dátumu zakúpenia a zaplatenia. Ďalšia zľava už zo zľavneného lístka.