Predpredaj lístkov

Predpredaj lístkov

Cenník jazdného na sezónu 2017-2018 platný pre sezónne lístky zakúpené v predpredaji. Od 1.8.2017

Ceny sú kalkulované v € vrátane DPH.
Všetky sezónne lístky sú platné aj v stredisku Zochova chata.

Pokyny a podmienky:
Odpočítavané body na vlekoch-DOUBLE a POMA H-60 – 15 bodov, POMA P a EPV 300 – 10 bodov, VL 1000 – 20 bodov.
Všetky sezónne lístky sú platné aj v stredisku Zochova chata.
Všetky lístky sú na vratné čípové karty. Záloha na čipovú kartu je 2,00 €.
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za plne funkčnú a neporušenú kartu!
Na večernú prevádzku platia časové 1, 2, 3, 4 hodinové, bodové a sezónne lístky.
Hodinové výberové lístky zo sezóny (8, 16, 32 HOD/SEZ) platia v ktorýkoľvek deň v sezóne na denné aj večerné lyžovanie. Odpočíta sa každá začatá celá hodina pri prechode cez turnikety.
Preprava deti do 5 rokov (narodené po 1.1.2013) v sprievode dospelej osoby je zdarma.
Detské lístky platia pre deti do 12 rokov vrátane (narodené po 1.1.2006), kontrola kartou poistenca.
Juniorské lístky platia pre mládež od 13 do 18 rokov( ročníky 2000-2006), kontrola kartou poistenca.

Juniorský taríf platí aj pre seniorov od 60 rokov a osoby ZŤP.
Časový lístok je neprenosný na inú osobu.
Rodinné lístky platia pre dvoch rodičov a deti do 12 rokov vrátane.
Pri rodinných lístkoch je nutné predložiť doklady (karty poistenca) všetkých členov rodiny.
Od 9.1.2018 cez pracovné dni, mimo prázdnin zľava do 10 % na časové denné lístky.
Zľava do 20 % na celodenný a 4 hodinový lístok na meno pre držiteľov kariet ISIC, ITIC, GO 20 % zľava na časový lístok pre klienta (žiaka) lyžiarskej školy DK Šport.
Individuálna zľava pre organizované lyžiarske kurzy nad 10 osôb.
Sezónny neprenosný lístok na meno je bez záruky snehu v sezóne. Platí pre denné aj večerné lyžovanie.
Pri zľavnených a sezónnych lístkoch je návštevník povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.
Jazdné sa nevracia späť pri znehodnotení jazdnej karty po jej zneužití.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.
Sezónne lístky s nižšou tarifou je možné zakúpiť len v predpredaji do 22.12.2017.
10, 15 dní zo sezóny platí pre akýkoľvek deň v sezóne (dni nemusia nasledovať za sebou).
Pri objednaní lístka cez stránku www.lkbaba.sk je potrebné sumu uhradiť do 3 dní na uvedené účty. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná.
Cenu sezónneho lístka je potrebné mať uhradenú pri výbere lístka v pokladni LK Baba.
Objednané a uhradené lístky bude možné si vyzdvihnúť na začiatku zimnej sezóny v pokladni strediska Pezinská Baba, alebo aj skôr po dohode s prevádzkovateľom LK Baba, email: info@lkbaba.sk.
Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky a zároveň súhlasí s týmito podmienkami.

PREDPREDAJ LÍSTKOV

Sezónne Permanentky

Predpredaj sezónnych lístkov na lyžiarsku sezónu 2017-2018. Všetky sezónne lístky sú platné v stredisku Pezinská Baba aj v stredisku Zochova chata.